Om Malmö Industriförening

Under måttot ”Den inhemska konstflitens och näringarnes befrämjare” bildades Malmö Industriförening år 1855. Föreningen har till huvudsakligt ändamål att på olika sätt stödja konsthantverkare som är yrkesverksamma eller under utbildning. Föreningen vill också bidra till den övriga Malmökultur, som föreningen alltsedan dess grundande varit och fortfarande är en del av. Varje år utdelas stipendier vår och höst.

Vårstipendiet på 50.000 kr är ett enskilt stipendium som delas ut till en formgivare eller konsthantverkare som i slutet av, eller efter avslutad utbildning är i behov av ekonomiskt bidrag till start av eget företag eller annat större projekt. Utbetalning sker i två etapper, 80% efter beslut och 20% efter redovisning hur stipendiet använts. Sökande verksam i Skåneregionen har företräde.

Höststipendier, under senare år på c:a 10.000 kr vardera fördelas på ett flertal studerande på högskolor för design och konsthantverk, eller likvärdig utbildning.

Kontakt: ylva.ronander@gmail.com