Stipendier

Malmö Industriförening delar årligen ut stipendier till svenska konsthantverkare och formgivare. Inga speciella ansökningsblanketter behövs för ansökan, men den bör kompletteras med något slag av bildmaterial.

Vårstipendiet på 50.000 kr är ett enskilt stipendium som delas ut till en formgivare eller konsthantverkare som i slutet av, eller efter avslutad utbildning är i behov av ekonomiskt bidrag till start av eget företag eller annat större projekt. Utbetalning sker i två etapper, 80% efter beslut och 20% efter redovisning hur stipendiet använts. Sökande verksam i Skåneregionen har företräde.

Sista ansökningsdag: 1 februari.
Adress: Friisgatan 4
211 46 Malmö
E-post: ylva.ronander@gmail.com

Höststipendier, under senare år på c:a 10.000 kr vardera fördelas på ett flertal studerande på högskolor för design och konsthantverk, eller likvärdig utbildning.

Sista ansökningsdag: 15:e september.
Adress: Friisgatan 4
211 46 Malmö
E-post: ylva.ronander@gmail.com